Graduation assignments

Graduation assignments

Stageopdracht contractmanagement private financiers

Op welke wijze borgen private financiers van infrastructuurprojecten dat aannemers voldoen aan hun prestatieverplichting en zich daarmee zekerstellen van rendement op de investering? Infrastructuur en privaat vermogen Grootschalige infrastructuurprojecten in Nederland en elders in Europa worden de laatste jaren veelal gefinancierd met privaat vermogen. De bedragen zijn meestal dusdanig groot dat ‘traditionele’ marktpartijen dit niet…

Read More...

Master thesis Construction Management & Engineering (CME)

Projecten zijn succesvol indien ze binnen budget en planning de verwachte kwaliteit leveren. Risico’s zijn ongewenste gebeurtenissen die de projectdoelstellingen in gevaar brengen. Is het mogelijk door middel van alle reeds aanwezige projectdata het risicodossier geautomatiseerd samen te stellen? Risico’s Er zijn in reeds vele projecten uitgevoerd en veel projecten zijn in uitvoering. Voor deze…

Read More...

Master thesis Construction Management & Engineering (CME)

Voor de planning van multidisciplinaire projecten wordt vaak gebruik gemaakt van lean planningen met planningssessies, waarbij alle betrokkenen fysiek aanwezig moeten zijn. Kan het lean planningen proces meer flexibiliteit bieden? Lean planning Lean planning betekent feitelijk dat een volgende activiteit wordt uitgevoerd wanneer de voorgaande erom vraagt; niet eerder én niet later. Bij lean planning…

Read More...

Bachelor thesis Construction Management & Engineering (CME)

Beter inzicht in transactiekosten van infraprojecten Onderzoek naar de vraag: ‘hoe komt de prijsbepaling tot stand van complexe infraprojecten en hoe kan dit beter worden georganiseerd?’ UAV-gc contracten in Nederland zijn opgeboeuwd uit een drietal contractdocumenten: 1) de basisovereenkomst met juridische bepalingen, 2) de vraagspecificatie 1 met technische eisen aan het eindproduct en 3) de…

Read More...

Afstudeeropdracht De Marktvisie en SCB

  Afstudeeropdracht De Marktvisie en SCB: minder papierwerk, meer samenwerking Afstuderen op het raakvlak contractvoorbereiding en contractmanagement In het kader van de Marktvisie (www.marktvisie.nu) heeft Rijkswaterstaat onlangs een nieuwe handreiking uitgebracht voor Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) met als titel ‘Kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat’. De Marktvisie De Marktvisie is een gezamenlijke visie van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend…

Read More...

NEC4 en samenwerkingsmechanisme in contracten

Regio: – Noord-Brabant , – Zuid-Holland Locatie: Achtergrondinformatie Internationaal heeft Witteveen+Bos een goede positie op diverse vakgebieden (zoals drinkwater, afvalwaterzuivering, havens, baggeren, kust- en rivierwaterbouw). In de afgelopen jaren is het aantal internationale kantoren gegroeid. Dat heeft vooral te maken met de groeiende internationale markt en de bijbehorende internationale projecten. Het contracteren en aanbesteden van…

Read More...

Afstudeeronderzoek naar kwalitieitsmanagement bij Rijksvastgoedbedrijf

Zoek je nog een interessant onderwerp voor je (afstudeer)onderzoek? Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een student die onderzoek wil doen naar de inzet van kwaliteitsmanagementsystemen.   Over het onderzoek Het Rijksvastgoedbedrijf past in steeds meer contracten systeemgerichte contractbeheersing toe. Hierbij wordt de opdrachtnemer gevraagd om door middel van zijn kwaliteitsmanagement(systeem) aan te tonen dat het gewenste resultaat…

Read More...

Public Commissioning Graduation Lab Contract Management

Students are invited to participate in our graduation lab of Contract Management, chaired by prof. dr. Marleen Hermans. Based on recent literature research by post graduate Marco Solis we distinguish three major topics in the field of Contract Management – Change, Risks and Roles: Change: How do Contract Managers and (semi) Public Commissioners deal with…

Read More...

Project Controls in Large Infrastructure Projects Around the Globe

Almost everywhere in the world, large infrastructure projects are known for their huge budget overruns and delays in completion. Through project controls, the performance of a project is monitored and forecasted, and teams are facilitated to manage risks and deal with (possible) overruns.  With decent project controls in place, an overrun usually does not come…

Read More...

Projectbeheersing in de Beheer- & Onderhoudsfase

Projectbeheersing in de Beheer- & Onderhoudsfase Op dit moment is projectbeheersing iets wat vooral in de realisatiefase een grote rol speelt. We doen wat is afgesproken, voldoet aan de eisen en wensen van de klant en dat we ons houden aan de afgesproken voorwaarden wat betreft budget, planning etc. Brink wil graag antwoord op de…

Read More...

Standaardisatie binnen de maatwerkprojecten van Brink

Standaardisatie binnen de maatwerkprojecten van Brink Brink levert een breed scala aan diensten waarbij een groot aantal documenten per project terugkeert, denk hierbij aan een toetsing- & acceptatieplan, vraagspecificaties en het risicodossier. Brink wil graag standaardisatie in deze veelgebruikte documenten. Aan jou de vraag hoe wij deze het beste kunnen standaardiseren. Waar moeten ze aan…

Read More...

Kantelpunt toepassen contractvorm UAV-gc

Kantelpunt toepassen contractvorm UAV-gc De contractvorm UAV-gc  wordt veel gebruikt bij grotere, complexere projecten. De vraag waar Brink graag antwoord op wil is, bij welke projecten en vanaf welke grootte  UAV-gc nu toepasbaar is. Wat is het kantelpunt en welke factoren spelen daarbij een rol? Daarnaast zijn wij heel benieuwd naar hoe het werken middels…

Read More...

Het selecteren van de optimale Bouworganisatievorm

  Het selecteren van de optimale Bouworganisatievorm Het inrichten van een efficiënte en effectieve organisatievorm is maatwerk. Of het nu gaat om een traditionele uitvoeringsopdracht of een zeer complexe geïntegreerde opgave, er zal iedere keer een nieuwe afweging moet worden gemaakt. Daarbij is iedere vastgoedopgave uniek. Is iedere opdrachtgever uniek. En is de markt constant…

Read More...

Project- of Contractmanagement

Introductie Wij zoeken enthousiaste, analytische studenten die affiniteit hebben met project- of contractmanagement en die willen afstuderen bij Witteveen+Bos. Het vergroten van onze kennis op deze vakgebieden zien wij als een kans om onze opdrachtgevers (ook in de toekomst) te kunnen blijven voorzien van het best mogelijke advies. Het werkveld waarin wij projecten uitvoeren is…

Read More...

Samenwerkingsvormen in Innovatie Mobiliteitsconcepten

Innovatieve mobiliteitsconcepten, zoals de Hyperloop, autonome voertuigen en Mobility as a Service (MaaS) lijken aan de voet te staan van een grootse uitrol en toepassing in het bestaande transportnetwerk. Ze hebben effecten als een verhoogde verkeersveiligheid, efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur en vervoersmiddelen, goedkopere reismogelijkheden, nieuwe mogelijkheden van ruimtegebruik in de stedelijke omgeving en nog…

Read More...