Afstudeeropdracht De Marktvisie en SCB

Afstudeeropdracht De Marktvisie en SCB

 

Afstudeeropdracht

De Marktvisie en SCB: minder papierwerk, meer samenwerking

Afstuderen op het raakvlak contractvoorbereiding en contractmanagement

In het kader van de Marktvisie (www.marktvisie.nu) heeft Rijkswaterstaat onlangs een nieuwe handreiking uitgebracht voor Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) met als titel ‘Kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat’.

De Marktvisie

De Marktvisie is een gezamenlijke visie van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin. Deze partijen hebben de volgende ambitie geformuleerd voor 2020:

“Wij excelleren, als “bouwers van Nederland”, door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn en we werken voor burgers en bedrijven samen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland”.

Om deze ambitie waar te maken is een goede samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers essentieel. In de Marktvisie worden hiervoor meerdere na te streven veranderingen benoemd, waaronder:

  • van “hiërarchische opdrachtgever-opdrachtnemer relatie” naar “samenwerken in de keten op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit, met ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid en waarbij de opgave voorop staat”;
  • van “zenden en reactief handelen” naar “dialoog voeren en anticiperend handelen”;
  • van “opportunistisch gedrag” naar “vroegtijdig samen in gesprek over risico’s, informatiebehoefte en dilemma’s’;
  • van “handelen op basis van macht en sturen op contract” naar “handelen op basis van kracht en sturen op houding en gedrag”.

Gevolgen van de Marktvisie voor SCB

De veranderende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer heeft ook gevolgen voor de contractbeheersing tijdens de uitvoering. Het opvallendste verschil tussen de nieuwe SCB-handreiking en de oude handreiking (‘Systeemgerichte Contractbeheersing Anno 2011’) is dat naast het risicogestuurd uitvoeren van toetsen op afstand, nu in lijn met de Marktvisie ook veel aandacht besteed wordt aan de interactie (samenwerking) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De contractbeheersstrategie lijkt hiermee behoorlijk gewijzigd te zijn.

Het primaire doel van SCB in beide handreikingen is dat de contractbeheersing efficiënt (d.w.z. met zo min mogelijke inspanning) en effectief (d.w.z. gericht op toprisico’s van de opdrachtgever) is ingericht. Bij de oude handreiking wordt echter uitgegaan van contractbeheersing op afstand, terwijl de nieuwe handreiking juist uitgaat van meer interactie met de opdrachtnemer.

De vraag is wat deze nieuwe contractbeheersstrategie oplevert in projecten. Hoe kan de nieuwe strategie tot efficiëntere en effectievere contractbeheersing of tot een beter projectresultaat leiden? Hoe kan tijdens de uitvoering nader invulling worden gegeven aan deze strategie? Wat zijn de gevolgen voor het contract en de aanbesteding?

Deze onderzoeksvragen zijn wat ons betreft richtinggevend, maar zeker nog niet 100% in beton gegoten. Suggesties van jouw kant zijn van harte welkom! Dit geldt tevens voor een geheel ander afstudeeronderwerp binnen het vakgebied.

Wat zoeken wij?

HBO/WO-studenten op het gebied van bouwkunde, civiele techniek of aanverwant vakgebied (bijv. construction management and engineering) met ambitie, een kritische houding, zelfstandige werkwijze en affiniteit met de genoemde onderzoeksthema’s.

Wat bieden wij?

Een inspirerende afstudeerplek in de PMC Construction Management voor 6-8 maanden (aanvang is in overleg, andere tijdsduur ook in overleg mogelijk), waarbij je de mogelijkheid hebt om in de keuken van een adviesbureau mee te kijken. Binnen onze PMC houden wij ons bezig met bouwcontracten, contractmanagement, systeemgerichte contractbeheersing, (strategisch) inkoopadvies, aanbesteden, Systems Engineering, risicomanagement, bouwkosten en bouwinformatie (BIM). Witteveen+Bos staat open voor jong talent en studenten die een nieuwe en verfrissende kijk op zaken hebben.

Voor meer actergrond zie: http://witteveenbos.nl/nl/student

 

Heb jij interesse in deze afstudeeropdracht of wil je meer weten over afstuderen bij Witteveen+Bos?

Neem dan contact op met Lonneke Cheung (lonneke.cheung@witteveenbos.com / 06 – 22 21 41 54) voor een nadere kennismaking.