Bachelor thesis Construction Management & Engineering (CME)

Bachelor thesis Construction Management & Engineering (CME)

Beter inzicht in transactiekosten van infraprojecten

Onderzoek naar de vraag: ‘hoe komt de prijsbepaling tot stand van complexe infraprojecten en hoe kan dit beter worden georganiseerd?’

UAV-gc contracten in Nederland zijn opgeboeuwd uit een drietal contractdocumenten: 1) de basisovereenkomst met juridische bepalingen, 2) de vraagspecificatie 1 met technische eisen aan het eindproduct en 3) de vraagspecificatie 2 met proceseisen om te komen tot het eindproduct.

Normaliter kunnen opdrachtnemers op basis van technische eisen een goede prijsbepaling doen. In de crisisjaren werden de eisen uit vraagspecificatie 2 van ‘lieverlee’ meegnomen in de aanneemsom van projecten. Maar nu het tij zich lijkt te keren, de werkvorraad bij opdrachtnemers groeit en de werkhonger lijkt af te nemen rijst de vraag: wat ‘kost’ een vraagspecificatie 2 en met welke methodiek kan deze prijs worden bepaald?

Heb jij interesse in deze afstudeer/stage-opdracht of wil je meer weten over afstuderen en stage lopen bij Witteveen+Bos?

Neem dan contact op met Jorian Wals (jorian.wals@witteveenbos.com / 06 – 86 82 77 58) voor een nadere kennismaking.