Master thesis Construction Management & Engineering (CME)

Master thesis Construction Management & Engineering (CME)

Projecten zijn succesvol indien ze binnen budget en planning de verwachte kwaliteit leveren. Risico’s zijn ongewenste gebeurtenissen die de projectdoelstellingen in gevaar brengen. Is het mogelijk door middel van alle reeds aanwezige projectdata het risicodossier geautomatiseerd samen te stellen?

Risico’s

Er zijn in reeds vele projecten uitgevoerd en veel projecten zijn in uitvoering. Voor deze projecten zijn risicodossiers samengesteld, in de infrasector veelal door middel van de RISMAN-methode. Ter voorkoming of beperking van de risico’s zijn beheersmaatregelen benoemd. De effectiviteit van de beheersmaatregelen wordt in de projecten ook bewaakt.

Toch worden er voor elk project en elke fase risicosessies belegd om de risico’s te inventariseren en beheersmaatregelen te benoemen.

Bij de huidige ontwikkeling van digitalisering zou het toch mogelijk moeten zijn om op basis van een set van projecteigenschappen een risicodossier geautomatiseerd op te stellen, waarbij de ervaringen uit het verleden kunnen worden meegenomen en de meest effectieve beheersmaatregelen kunnen worden ingezet.

Is het mogelijk om de projecteigenschappen te benoemen, waarop selectie van risico’s en bijpassende beheersmaatregelen moet plaats vinden?

Voor beantwoording van deze vraag zijn veel projecten met risicodossiers, inclusief beheersmaatregelen voor handen die gebruikt kunnen worden voor dit onderzoek.

Dit leidt tot de volgende deelvragen:

  • Zijn risico’s afhankelijk van soort, fase en grootte van een project? Zo ja, welke relatie kan daarin worden onderscheiden?
  • Wat zijn de plus- en minpunten bij toepassing van automatische risicodossiers? Hoe zouden de minpunten kunnen worden beperkt?
  • Hoe zouden risicodossiers moeten zijn opgebouwd en welke kenmerken dienen vastgelegd te worden om automatisch een risicodossiers te kunnen genereren?De onderzoeksvraag is wat ons betreft richtinggevend, maar zeker nog niet 100% in beton gegoten. Suggesties van jou kant zijn van harte welkom! Dit geldt tevens voor een geheel ander afstudeeronderwerp binnen het vakgebied.

De onderzoeksvraag is wat ons betreft richtinggevend, maar zeker nog niet 100% in beton gegoten. Suggesties van jou kant zijn van harte welkom! Dit geldt tevens voor een geheel ander afstudeeronderwerp binnen het vakgebied.

Wat zoeken wij?

Studenten met ambitie, een kritische houding, zelfstandige werkwijze en affiniteit met de genoemde onderzoeksthema’s.

Wat bieden wij?

Een inspirerende afstudeerplek in de PMC Construction Management, waarbij je de mogelijkheid hebt om in de keuken van een adviesbureau mee te kijken. Binnen onze PMC houden wij ons bezig met (strategisch) inkoopadvies, aanbesteden, bouwcontracten, Systems Engineering, risicomanagement, bouwkosten en bouwinformatie (BIM). Witteveen+Bos staat open voor jong talent en studenten die een nieuwe en verfrissende kijken op zaken hebben.

Voor meer achtergrond zie: http://www.witteveenbos.nl/nl/student

Heb jij interesse in deze afstudeeropdracht of wil je meer weten over afstuderen bij Witteveen+Bos?

Neem dan contact op met Ingrid Mouwen (ingrid.mouwen@witteveenbos.com / 06 – 51 60 43 70) voor een nadere kennismaking.