Master thesis Construction Management & Engineering (CME)

Master thesis Construction Management & Engineering (CME)

Voor de planning van multidisciplinaire projecten wordt vaak gebruik gemaakt van lean planningen met planningssessies, waarbij alle betrokkenen fysiek aanwezig moeten zijn. Kan het lean planningen proces meer flexibiliteit bieden?

Lean planning

Lean planning betekent feitelijk dat een volgende activiteit wordt uitgevoerd wanneer de voorgaande erom vraagt; niet eerder én niet later.

Bij lean planning zijn alle partijen vanaf het begin bij de planning betrokken. Tijdens de gezamenlijke planningssessie wordt de planning samen vastgesteld en worden mogelijke conflicten ondervangen door creatieve oplossingen enerzijds en heldere keiharde afspraken anderzijds. Wanneer alle onduidelijkheden gezamenlijk zijn opgelost, kan vervolgens de planning nog verder gecomprimeerd worden. Tijdens het project is er wekelijks overleg tussen alle betrokkenen.

Bij de wekelijkse planningssesie moeten alle betrokkenen aanwezig zijn, omdat het kan zijn dat er wijzigingen in de planning zijn die ook van invloed zijn op hun onderdeel.

Ook zien we een ontwikkeling van digitalisering, werken op afstand, parttime adviseurs en flexibele werktijden.

Door voorgaande ontwikkelingen ontstaat de behoefte om de wekelijkse planningssessies niet meer met fysieke aanwezigheid te realiseren. maar gebruik te maken van een meer flexibel proces waarbij de positieve aspecten van lean behouden blijven.

Dit leidt tot de volgende deelvragen:

  • Wat zijn de positieve aspecten van lean plannen? Is de fase waarin het project zich bevindt hier ook nog op van toepassing?
  • Wat zijn de beperkingen van lean plannen? Zijn de beperkingen voor de verschillende projectfases gelijk?
  • Welke wensen zijn er vanuit de verschillende gebruikers qua flexibiliteit?
  • Hoe zou een flexibeler lean planningproces er uit moeten zien?

De onderzoeksvraag is wat ons betreft richtinggevend, maar zeker nog niet 100% in beton gegoten. Suggesties van jouw kant zijn van harte welkom! Dit geldt tevens voor een geheel ander afstudeeronderwerp binnen het vakgebied.

Wat zoeken wij?

Studenten met ambitie, een kritische houding, zelfstandige werkwijze en affiniteit met de genoemde onderzoeksthema’s.

Wat bieden wij?

Een inspirerende afstudeerplek in de PMC Construction Management, waarbij je de mogelijkheid hebt om in de keuken van een adviesbureau mee te kijken. Binnen onze PMC houden wij ons bezig met (strategisch) inkoopadvies, aanbesteden, bouwcontracten, Systems Engineering, risicomanagement, bouwkosten en bouwinformatie (BIM). Witteveen+Bos staat open voor jong talent en studenten die een nieuwe en verfrissende kijken op zaken hebben.

Voor meer achtergrond zie: http://witteveenbos.nl/nl/student

Heb jij interesse in deze afstudeeropdracht of wil je meer weten over afstuderen bij Witteveen+Bos?

Neem dan contact op met Ingrid Mouwen (ingrid.mouwen@witteveenbos.com / 06 – 51 60 43 70) voor een nadere kennismaking.