Stageopdracht contractmanagement private financiers

Stageopdracht contractmanagement private financiers

Op welke wijze borgen private financiers van infrastructuurprojecten dat aannemers voldoen aan hun prestatieverplichting en zich daarmee zekerstellen van rendement op de investering?

Infrastructuur en privaat vermogen

Grootschalige infrastructuurprojecten in Nederland en elders in Europa worden de laatste jaren veelal gefinancierd met privaat vermogen. De bedragen zijn meestal dusdanig groot dat ‘traditionele’ marktpartijen dit niet kunnen of willen financieren. Daarom wordt vaak een combinatie of consortium gevormd met pricate investeringsmaatschappijen, oals bij project Blankenburgverbinding (Macquarie), SAA4 (John Laing) en de Afsluitdijk (Rebel).

De contracten die ten grondslag liggen aan de realisatie van deze megaprojecten zijn geënt op de mate waarop het project functioneert. Dat betekent at als de aannemerscombinatie niet volledig voldoet aan de contracteisen, hij ook niet volledig betaald wordt.

Met deze constructie is het dus niet alleen voor de opdrachtgever en aannemer van belang dat er controle en sturing op de contracteisen plaatsvindt, maar ook voor de private financiers. Immers, zij willen graag dat zij voldoende en rechtmatig betaald worden voor de investering die ze doen en het risico dat ze nemen.

In deze stageopdracht ga je kwalitatief onderzoekn op welke wijze private financiers omgaan met contractmanagement en contractbewaking van bij ‘hun’ civiele annemer. Dat doe je onder andere door het afnemen van interviews bij private financiers, aannemers en opdrachtgevers. Je richt je onder andere op de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe komt de samenwerking tussen civiele aannemers en private financiers tot stand?
  • Op welke wijze is de verantwoording van de civiele aannemer naar de private financier ingericht?
  • Op welke wijze is contractmanagement c.q. contractbewaking van private financiers op de civiele aannemer gericht?
  • Met welke prikkels stimu;eert de private financier de civiele aannemer om beter te presteren?
  • Op welke wijze kan contractmanagement vanuit private financiers professioneler worden ingericht?

De onderzoeksvraag is wat ons betreft richtinggevend, maar zeker nog niet 100 % in beton gegoten. Suggesties van jouw kant zijn van harte welkom! Dit geldt tevens voor een geheel ander afstudeeronderwerp binnen het vakgebied.

Wat zoeken wij?

Studenten met ambitie, een kritische houding, zelfstandige werkwijze en affiniteit met de genoemde onderzoeksthema’s.

Wat bieden wij?

Een inspirerende afstudeerplek in de PMC Construction Management, waarbij je de mogelijkheid hebt om in de keuken van een adviesbureau mee te kijken. Binnen onze PMC houden wij ons bezig met (strategisch) inkoopadvies, aanbesteden, bouwcontracten, Systems Engineering, risicomanagement, projectbeheersing, bouwkosten en bouwinformatie (BIM). Witteveen+Bos staat open voor jong talent en studenten die een nieuwe en verfrissende kijk op zaken hebben.

Voor meer achtergrond zie:

http://www.witteveenbos.nl/nl/student.

Heb jij interesse in deze stageopdracht of wil je meer weten over stage lopen bij Witteveen+Bos?

Neem dan contact op met Jorian Wals (jorian.wals@witteveenbos.com/ 06 86 82 77 58) voor een nadere kennismaking.