Project- of Contractmanagement

Project- of Contractmanagement

Introductie

Wij zoeken enthousiaste, analytische studenten die affiniteit hebben met project- of contractmanagement en die willen afstuderen bij Witteveen+Bos. Het vergroten van onze kennis op deze vakgebieden zien wij als een kans om onze opdrachtgevers (ook in de toekomst) te kunnen blijven voorzien van het best mogelijke advies. Het werkveld waarin wij projecten uitvoeren is breed, daarnaast bevinden deze projecten zich in verschillende fasen (van initiatief tot en met onderhoud). Daarom zijn onderzoeksmogelijkheden talrijk.

Wie zijn wij?

De groep Ketensamenwerking en contractmanagement valt onder de sector Gebouwde omgeving, in de product-marktcombinatie (PMC) Gebiedsontwikkeling. Onze PMC is betrokken bij projecten in de openbare ruimte in de binnensteden van Nederland, maar ook integrale gebiedsontwikkelingen (nieuwbouw). Onze visie is dat alle partijen die betrokken zijn bij het tot stand komen van projecten moeten samenwerken om oplossingen te bieden voor toekomstige uitdagingen. Wij zijn nauw betrokken bij thema’s als duurzaamheid, circulaire economie en zetten onze kennis en kunde in om de doelen uit het Klimaatakkoord te behalen.

Wat ga je doen?

Om (ook op de langere termijn) gebruik te kunnen maken van de resultaten die uit de afstudeeronderzoeken volgen, hebben wij een aantal onderzoeksrichtingen waarin wij graag meerdere (opvolgende) afstudeeronderzoeken laten uitvoeren. Dit biedt ook de mogelijkheid om als student nauw samen te werken met andere afstudeerders, maar je wel te verdiepen in een eigen onderwerp.

De belangrijkste onderzoeksrichtingen waar wij graag meer van zouden willen weten zijn:

 • Duurzaamheid / circulaire economie: hoe zorgen we dat duurzame ambities van de Opdrachtgever in

  het voortraject daadwerkelijk worden gerealiseerd? Hoe zorgen we ervoor dat deze duurzame ambities

  niet afgezwakt worden in de projectfasen (voorbereiding, aanbesteding en realisatie).

 • Internationale contracten: hoe kunnen we adviesdiensten op het gebied van contractvorming,

  aanbesteding en contractbeheersing internationaal uitbreiden (marktbenadering) en wat kan geleerd

  worden van internationale contractvormen / regelgeving voor de toepassing in de Nederlandse praktijk?

 • Ketensamenwerking: wat kunnen we doen om samenwerking in projecten te verbeteren zodat ambities

  en doelen van de opdrachtgever worden behaald. Denk hierbij aan de invulling van professioneel opdrachtgeverschap en manieren om samen te werken in de verschillende projectfasen. Maar ook aan aanpakken waarop aannemers beter de vraag van opdrachtgever(s) kunnen begrijpen en kansen kunnen verzilveren (best value approach).

  Binnen deze onderzoeksrichtingen zijn weer diverse onderzoeksvragen mogelijk. Wij nodigen je graag uit voor een oriënterend gesprek om te kijken of jouw interesse aansluit bij één van de onderzoeksvragen.

Interesse?

Heb jij interesse in één van de genoemde afstudeerrichtingen of heb je je andere suggesties of ideeën die raakvlakken hebben met hetgeen beschreven en wil je kijken naar de mogelijkheden om je afstudeeronderzoek bij Witteveen+Bos uit te voeren? Neem dan contact op Jelmer Kooij voor nadere informatie (jelmer.kooij@witteveenbos.com / 06 22 85 70 32)