Critical Minds- – Digitale Inhousemiddag 16 oktober

*For English, please see below.

Wil jij je verder ontwikkelen bij een jong en ondernemend bedrijf? Neem dan een kijkje op onze digitale inhousedag vrijdag 16 oktober! Op deze dag gaan wij aan de slag met een nieuw experiment: Een digitale inhousemiddag.

Vanaf 15:00 kan er ingelogd worden en nemen twee collega’s je op een interactieve manier mee in het verhaal over Critical Minds. Ze staan stil bij onze opdrachten, onze manier van werken en besteden aandacht aan de manier waarop Critical Minds georganiseerd is. Er is zeker ruimte voor kritische vragen en een digitale vrijdagmiddagborrel zodat je kunt kennismaken met het team. Lijkt het jou leuk om op een laagdrempelige manier aan te haken?

Meld je aan via de volgende link: https://www.criticalminds.com/nl/vacature/digitale-inhousemiddag-16-oktober/ of stuur je CV + korte motivatie naar recruitment@criticalminds.nl

Wij hebben er zin in, tot dan!

Meer info Critical Minds
Critical Minds is een zelfsturende organisatie waarin jezelf zijn centraal staat. Samen met het team zijn we verantwoordelijk voor de visie en het functioneren van het bedrijf. In een team van jonge en gedreven mensen geven wij advies aan voornamelijk industriële organisaties in het structureel verbeteren van hun projectbeheersing.

Ons motto is: ‘mensen maken het verschil’. We vinden het belangrijk dat mensen het beste uit zichzelf halen. Dit doen we onder andere door middel van een tweejarig trainingstraject waarbij je werkt aan je eigen ontwikkeling en die van Critical Minds. Hierdoor ontstaat een hecht team waarin openheid, vertrouwen en jezelf zijn centraal staan.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Do you want to develop further at a young and enterprising company? Then take a look at our digital in-house day Friday 16 October! On this day we will work on a new experiment: A digital in-house afternoon.

You can log in from 15:00 and two colleagues will take you in an interactive way through the story about Critical Minds. They reflect on our assignments, our way of working, and pay attention to the way Critical Minds is organized. There is certainly room for critical questions and a digital Friday afternoon drink so that you can get to know the team. Would you like to join in an accessible way?
Register via the following link: https://www.criticalminds.com/nl/vacature/digitale-inhousemiddag-16-oktober/ or send your CV + short motivation to recruitment@criticalminds.nl

We are looking forward to it, see you then!

More info Critical Minds
Critical Minds is a self-managing organization in which being yourself is central. Together with the team, we are responsible for the vision and the functioning of the company. In a team of young and passionate people, we advise mainly industrial organizations in the structural improvement of their project management.

Our motto is: “people make the difference”. We think it is important that people get the best out of themselves. We do this by means of a two-year training program where you work on your own development and that of Critical Minds. This creates a close-knit team in which openness, trust, and being yourself are central.

CME Dispuut